Síguenos en:
  • Comparte en:
Municipios de la provincia
Municipios
Actualidad
Actualidad Noticias
Una passarel·la metàl·lica uneix els abrics rupestres de la Remigia per millorar les visites turístiques
Compta amb una inversió de 44.000 euros finançada pel Ministeri de Cultura i l'Ajuntament d'Ares

L'Ajuntament d'Ares ha finalitzat la instal·lació d'una passarel·la de 38 metres per unir els abrics rupestres del Cingle de la Remigia i la Cova Remigia. D'aquesta manera, s'ha aconseguit evitar una volta a peu de 800 metres que havia de fer per poder visitar els dos abrics. El projecte ha suposat una inversió de 44.000 euros, finançats pel Ministeri de Cultura i l'Ajuntament d'Ares. L'ajuda del Ministeri és el 75%.

Els treballs d'instal·lació de la plataforma no han estat senzills, s'ha requerit de la intervenció d'especialistes en treballs verticals perquè la passarel·la s'ha col·locat suportada en la mateixa roca. Aquest pas elevat ja està operatiu i millorarà notablement la qualitat i la quantitat de visites a la Cova Remigia. La instal·lació ha suposat un alleujament per als guies que, anteriorment, no podien mostrar les coves a la mateixa sortida per la distància que calia recórrer entre una i altra.

L'alcalde d'Ares, Abelardo Tena, ha incidit que "sense la passarel·la el guia mostrava una cova, havia de tancar-la i després anar a l'altra. A més suposava un problema per a les persones que tenien dificultats per caminar per la muntanya. Ara mitjançant la passarel·la és molt més fàcil accedir als dos abrics rupestres ". L'Ajuntament d'Ares del Maestrat havia demanat aquesta ajuda al Ministeri de Cultura en dues ocasions.

Cova Remigia

Les pintures de la Cova Remígia es van descobrir el 1934. En el conjunt s'aprecien més de 750 figures de diferent índole. Poden vore’s escenes de caça i fauna com cabres, senglars, bous i cérvols. Les pintures s'han datat en 7 fases diferents. La seva datació es situa entre els 9.000 i els 5.000 anys d'antiguitat.
Una pasarela metálica une los abrigos rupestres de la Remigia para mejorar las visitas turísticas


Cuenta con una inversión de 44.000 euros financiada por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Ares

El Ayuntamiento de Ares ha finalizado la instalación de una pasarela de 38 metros para unir los abrigos rupestres de El Cingle de la Remígia y la Cova Remígia. De este modo, se ha conseguido evitar una vuelta a pie de 800 metros que debía hacerse para poder visitar ambos abrigos. El proyecto ha supuesto una inversión de 44.000 euros, financiados por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Ares. La ayuda del Ministerio es del 75%.

Los trabajos de instalación de la plataforma no han sido sencillos, se ha requerido de la intervención de especialistas en trabajos verticales porque la pasarela se ha colocado soportada en la misma roca. Este paso elevado ya está operativo y mejorará notablemente la calidad y la cantidad de visitas a la Cova Remigia. La instalación ha supuesto un alivio para los guías que, anteriormente, no podían mostrar las cuevas en la misma salida por la distancia que había que recorrer entre una y otra.

El alcalde de Ares, Abelardo Tena, ha incidido en que "sin la pasarela el guía mostraba una cueva, tenía que cerrarla y luego ir a la otra. Además suponía un problema para las personas que tenían dificultades para caminar por el monte. Ahora mediante la pasarela es mucho más fácil acceder a los dos abrigos rupestres". El Ayuntamiento de Ares del Maestrat había pedido esta ayuda al Ministerio de Cultura en dos ocasiones.


Cova Remigia

Las pinturas de la Cova Remígia se descubrieron en 1934. En el conjunto se aprecian más de 750 figuras de diferente índole. Se aprecian escenas de caza y fauna como cabras, jabalíes, toros y ciervos. Las pinturas se han datado en 7 fases diferentes. Su datación se sitúa entre los 9.000 y los 5.000 años de antigüedad.