#

Castell d'Aín


Declarat Bé d'Interès Cultural - Aín

Apareix a la part alta d'una muntanya, custodiat per pins eminents d'entre els quals sobresurt la torre de l'homenatge entre les restes que encara es conserven, encara que el seu estat és bastant ruïnós.

D'origen àrab va ser conquistat per les tropes cristianes als musulmans l'any 1238.

Va formar part del Alcadiazgo d'Eslida. Va ser conquistat per les tropes cristianes als musulmans l'any 1238. Va pertànyer al senyoriu de D. Dionís d'Hongria en 1242, a la corona i a les cases de Xèrica, Ducal de Segorbe i Medinaceli. Durant les revoltes morisques del segle XVI, Aín es va convertir en centre dels esdeveniments fins a la total expulsió dels revoltats. Aín es troba a la comarca de al peu del pic d'Espadà (1.099 m) i a la vora del riu Anna. El castell és d'origen àrab i tipus montà, de planta irregular dispersa. Compta amb diversos recintes murados defensius amb torre auxiliar barbacana exterior, aljubs, dependències i torre de l'Homenatge cilíndrica de singular factura amb pont llevadís interior i fossat. Posseeix una inscripció àrab. El castell es troba en ruïna. Necessita una urgent consolidació de les seves fàbriques. 


Dades