#

Ruïnes del Castell


Gaibiel

Es localitza enfront de la població de Gaibiel. La seua construcció primitiva passa per l’època almohade amb posteriors ampliacions dels segles XIV, XVI i XIX. Existixen també elements corresponents a Trinxeres de la Guerra Civil, i a murs pertanyents a un xicotet hàbitat de l'època ibèrica. La zona oberta que queda entre el propi castell i el tall natural del barranc, sembla disposar-se com un espai emprat potser com a albacar. El Castell de Gaibiel s'estén sobre un xicotet promontori rocós d'aproximadament 350 metres quadrats de superfície construïda, combinant diverses fases constructives d'èpoques molt diferents. Les intervencions arqueològiques realitzades recentment han pogut constatar l'existència de diverses estances, com la cuina amb forn morú que es conserva, una capella de grans dimensions, una nevera interior, dos aljubs, la zona de pati…

 


Dades