#

Castell d'Almonesir


Declared of Cultural Interest - Vall de Almonacid

Monestir àrab edificat a principis del segle XII amb funcions militars i abandonat en el segle XVI.

El castell està assentat sobre un promontori al centre de la vall. És de tipus muntanyenc, de planta irregular, amb un recinte rectangular intern, del qual limiten els extrems amb una torre del homenatge de gran alçària, de planta rectangular amb un costat corbat, que conserva, fins i tot, els merlets, i amb espitlleres. La torre conserva quatre plantes.

 


Dades