#

Jaciment arqueòlogic Los Cabañiles


Zucaina

 

Complex monumental amb arquitectura funerària singular

En el terme de Zucaina, un xicotet municipi de l'Alt Millars, es localitza un complex tumular de gran importància, Los Cabañiles, àrea destacable per la seua concentració d'activitats relacionades amb l'àmbit funerari. Està situat en una zona condicionada per l'entramat fluvial, delimitada hidrogràficament pel barranc de Santa Anna, que en el seu curs alt es denomina barranc del Carro, i a la dreta per l'eix més visible del riu Villahermosa. Bona part del poblament protohistòric documentat fins a la data s'associa a aquests eixos fluvials.


Dades