#

Jaciment arqueòlogic La Moleta dels Frares - Lesera


Forcall

LA MOLETA DELS FRARES 

Enclavament estratègic en les comunicacions entre el Mediterrani i el delta de l’Ebre

La Moleta dels Frares és un jaciment ubicat a 2 km de la localitat de Forcall, en la comarca de Els Ports. Es situa en una petita mola sobre el riu Cantavieja, a uns 895 m d’altitud, envoltada per escarpaments que la doten d’una defensa natural. Amb una superfície pròxima a les 8 ha, és un dels assentaments més grans de les comarques castellonenques que va ser ocupat des de l’Edat del Bronze fins al període andalusí. Entre els segles I i III d.n.e. va albergar l’única ciutat romana coneguda en les nostres terres. Per la seua situació al costat de una cruïlla fluvial, va ser també un important nus de comunicacions, pel qual passava un camí anomenat pels itineraris antics que des de la Via Augusta es dirigia fins a Caesaraugusta.

 


Dades