Divina Pastora (Jérica). Popular festivals. The fun is in the streets.
#

Divina Pastora


Durant la primera quinzena de setembre se celebren les festes més populars de Xèrica.

Durant la primera setmana es duen a terme diversos actes: des de la presentació de les reines major i infantil amb les respectives corts d'honor, fins al Rosari de la Pastora, així com les revetlles, l'ofrena, els espectacles de varietats, la missa del diumenge, els jocs infantils, el “Vole”, la “Bacallà”, etc.

Durant la segona setmana es fan els festejos taurins amb entrada de bous embolats, revetlles, etc.


Més informació