#

Dia de la Santa Creu


A la meitat de l'any, el dia 3 de maig, s'hi celebra el Dia de la Santa Creu, festa d'índole religiosa en la que es recorda la troballa de la santa Creu. Hi tenen lloc processons i misses.


Més informació