#

Santa Llúcia


La festa consisteix a acudir (generalment en vehicle) a l'ermita, on se celebra una missa i posteriorment es beneeix i es reparteix el rotllo comprat pel majoral de cada any. La gent de Vilafranca professa una gran devoció a aquesta ermita, de manera que hi ha una extensa llista de majorals que desitgen oferir el tradicional rotllo.

 


Més informació