Borriol

Borriol

Borriol té una història llarga i rica, com ho demostra el pas de la romana Via Augusta per la població. Nombrosos jaciments ens parlen d'un poblament ja des de la prehistòria (pintures rupestres d'Albaroc). El castell de Borriol, testimoni de l'època musulmana i de la conquesta cristiana, posseeix una àmplia història lligada a Ximén Pérez d'Arenós i a les famílies Boil, Thous i Casalduc.

Medi Social

La proximitat a la capital, Castelló de la Plana, fa que Borriol siga un poble dinàmic, amb una economia en expansió. L'agricultura i la indústria són els motors principals de l'economia borriolenca.

Recorregut urbà

Casc urbà, església parroquial, castell i calvari.

Paisatge

Un paisatge de camps de secà, amb oliveres i garrofers, al costat de les muntanyes del Paratge Natural del Desert de les Palmes conformen un panorama típicament mediterrani.