Cinctorres

Encara que es troben vestigis de poblats ibèrics, la primera notícia que hi ha sobre Cinctorres, com tal, es troba en la Carta Pobla de Camarón, expedida pel Rei En Alfons d'Aragó en octubre de 1194. Descendia de Morella fins que el 9 de febrer de 1961, En Carles II li va concedir el títol de Vila Reial, com a altres aldees.

Medi Social


Les activitats principals són l'agricultura i la ramaderia. Hi ha també indústries familiars de fabricació de faixes, una cooperativa de fabricació de pinsos, serveis, etc.

Recorregut urbà

 Poden visitar-se els següents edificis: l'Ajuntament, el palau Sanjuan, l'Església Parroquial... carrers i racons típics, com ara el Sol de Vila, el Carreró de Tolino, el Cuartillo, i cases senyorials de Fidebe, Capellanets i Gaspar d'Alacant.

Paisatge


Es troba en una xicoteta planície, sobre un altiplà d'horitzonts oberts. Està a 910 m. sobre el nivell del mar, i els seus hiverns són freds i els estius suaus.