#

Castell de l'Església fortificada de Sant Miquel


Declarat Bé d'Interès Cultural. - El Toro

Castell de l'església fortificada de Sant Miquel.

Antigament, de Santa Maria.
El castell del Toro s'alça a 1040 metres d'altitud sobre un tossal xicotet des del que domina la localitat del mateix nom. El recinte conté les ruïnes de l'església primitiva de Santa Maria, la qual acollia la població cristiana de la vila, amb data documental de mitjan el segle XIII. Es tracta d'una fortalesa de tipus muntanyenc, de planta irregular amb una església a l'interior del recinte. La funció era essencialment la de defendre la vila, ja que estava a la antiga línia fronterera del senyoriu cristià.

La població, emparada per la fortalesa, fou descendint gradualment cap a la plana per la vessant més abrigada on actualment està la vila.

 


Dades


Més informació

At the highest part of the town