# #

Castell d'Almenara


Declarat Bé d'Interés Cultural - Almenara

D'origen àrab, és una fortificació medieval amb les torres anomenades "l'Agüelet" i "l'Agüeleta".

En el segle XI, es coneix que Almenara era la frontera entre els estats taifes de València i Tortosa, i que depenia d'aquest últim. La ceràmica que ha sigut trobada al castell, especialment la famosa "califal", ens permet afirmar que el castell és originari, com a mínim, del segle X.


Dades