# #

Muralla, torres i portes


Morella

Les Muralles envolten tota la ciutat de Morella. Encara que d'origen anterior a la Reconquesta de Jaume I, l'actual muralla data dels S.XIV-S.XV amb la modificació del S.XVIII de la seva part superior, ara en espitlleres. Són 2 quilòmetres de muralla, franquejada per 7 portes i 10 torres algunes de les quals ara alberguen diferents museus.

La porta de San Miquel, Sant Mateu, del Forcall, la porta del Rei, per on entrarà Jaume I a Morella; la Porta Ferrisa, escenari de l'entrada del cavaller Blasc de Alagó quan va prendre la ciutat als musulmans; o la Porta de la Nevera, situada prop de la nevera o pou de neu on es guardava la neu. Són murs d'entre 10 i 15 metres d'altura amb espessor de 2 metres. Les muralles conformen la silueta sinuosa de Morella, coronada pel Castell.


Dades