#

Pont suspès sobre el riu Millars


Puebla de Arenoso

Format per arcs de carreuada que subjecten els cables metàl·lics que sustenten l'entramat de biguetes metàl·liques i la passarel·la de fusta.
Antigament era un pont que unia un Camí Reial de la Pobla d'Arenós amb Cortes d'Arenós.


Dades