#

Torre Nostra o torre Nova


Declarat Bé d'Interès Cultural - Torreblanca

Va ser originalment una torre aïllada.

Des de 1875 van arribar les primeres famílies que van edificar les primeres cases, alineades amb la torre, davant de la mar. Hui està envoltada d'apartaments.

És de planta quadrada de 8,70 metres de costat i 9 metres d'alçària. Té murs d'un metre d'espessor de maçoneria amb morter de calç amb carreus cantellejats als cantons i buits.

La pedra emprada és calcària i arenosa. Les pedres arenoses constitueixen part dels cantons (cada tres fileres), així com els carreus de la cornisa. La resta dels cantons estan formats de pedra calcària. Tenia matacans cilíndrics als quatre cantons i un altre sobre la porta d'entrada.

Té quatre plantes, planta baixa, dos plantes superiors i coberta. A l'interior disposava d'una escala de caragol, situada a l'extrem oest.

La porta oberta cap a Orpesa, hui entapissada per una construcció adossada, era de fusta, cuirassada amb planxes de ferro. Tenia dos finestres per llenç i les inferiors, espitllerades.


Dades