Devotional Boundaries (Villahermosa del Rio), artistic crosses of historical interest
#

Peirons


Villahermosa del Río

Peirons

Situats al costat de les ermites, als encreuaments de camins, als accessos dels pobles o als cims de les muntanyes, aquestes creus són vertaderes obres d'art.

Hi destaquen el peiró de El Masico i el de Pino Cacho.

 


Dades


Més informació

All throughout the Villahermosa del Río municipal area