Castellet Ruins, Arab remains in the middle of nature
#

Ruïnes Castellet


Fanzara

Hi ha molt poques referències documentals sobre el castell. Possiblement era un lloc de vigilància secundari per controlar una ruta o un camí. Les dimensions n’eren reduïdes i la planta, irregular i dispersa amb forma allargada i estreta. Actualment es troba totalment en ruïnes.

Encara poden observar-s’hi diversos llenços de muralla, l'estructura de la torre major i els basaments de dues torres quadrades. També s'hi han trobat restes ibèriques, islàmiques i de l’edat del bronze mitjana.

 


Dades


Més informació

200 metres from the town, you can get there on road CV-194 towards Vallat; the castle is on the right side.

Arab ruins from the ancient watchtower in the Castellet area.