#

Iglesia parroquial de San Juan Bautista


Artana

 

Fon edificada a finals del segle XIX sobre el solar del temple anterior i ocupa l'espai a on, molt provablement, estigue la primigenia mesquita migeval. Tot el temple, culminat en revolta de creueria, està sobriament decorat en estucs rossejats que repetixen motius florals. Destaca una capella barroca en pintures i inscripcions exteriors molt interessants. Se poden vore tambe caps de querubins de principis del S. XX. Conserva atractius panys dels segles XVII, XVIII i XIX, aixina com una escultura d'un Crist crucificat de Vicent CASTELL. Com senya interessant, el Museu Parroquial alberga una lapida musulmana que se trobava en la mateixa esglesia, en una inscripcio arabiga que resa “Esta pedra l'alçà el valeros ALÍ ZOBEI. Deu es Ala i MAHOMA la seua profeta. "


Dades