#

Casa del Delme


Catí

Coneguda també com “la Torre” per l'alçària, ja que sobrepassa la resta d'edificis.

 

La construcció va tindre lloc durant la primera meitat del segle XIV i podrem veure un gran edifici d'estil gòtic amb reforç de carreus als cantons. També en destaquen les finestres d'arcs apuntats lobulats i els fins trencallums.

 

Originalment era aquí on s'arreplegava el delme i, posteriorment, on es reunia el Consell amb el poble quan encara no disposaven d'un edifici propi.

 


Dades