Town Hall (Rossell). The centre of popular representation
#

Ajuntament


Rossell

Edifici situat al Pla de la Font (Palafont), un nou sector que acolliria el creixement humà i urbanístic, el qual aniria des de la plaça de l'Ajuntament fins a la Planeta.


Dades