#

Poblat iber El Rubial


Chóvar

Aquest poblat iber està situat en el cim de la muntanya del mateix nom. Actualment, es mantenen els ciments d'algunes de les construccions i, gracies a això, podem saber que el poblat estava emmurallat i tenia una torre circular. També s'hi han trobat restes de ceràmica i algunes monedes.