#

Ermita de Sant Cristòfol


La Torre d' En Besora

L'ermita va habilitar-se per a l'ús l'any 2001. Està situada a la partida Basasa, al costat del Parc Miner del Maestrat (Mina Esperança). A aquest edifici era on antigament s'allotjaven els treballadors de la mina.


Dades

  • 12161 La Torre d'En Besora