#

Museu etnològic de Cirat


Cirat

A la Casa de la Cultura, hi ha una col·lecció museogràfica que conté vestits, ferramentes agrícoles, monedes romanes...


Dades