#

Museu etnològic de Cirat


Cirat

A la Casa de la Cultura, hi ha una col·lecció museogràfica que conté vestits, ferramentes agrícoles, monedes romanes...


Dades


Horari

Hivern
Dissabtes de 18 h a 20 h.

Estiu
Dijous i dissabtes de 18 h a 20 h.