#

Col·lecció Museogràfica d'Aín


Aín

Encara que en l'actualitat no existeix un museu establert formalment com a tal, l'Ajuntament té projectat fer-ho en un futur pròxim. De fet, la tasca de recollida, classificació i restauració d'objectes de valor etnològic donats per veïns del poble ja ha començat.

A l'estiu, coincidint amb les festes d'agost, sol fer-se una mostra etnològica a les dependències de l'Ajuntament.


Dades