#

Arxiu històric


Culla

Disposa de documents d'un valor històric incalculable, com ara La Carta Pobla (1244), Rúbriques del Establiments, Capítols de l'herbatge de la Setena de Culla, pergamins i documents que encara han de ser estudiats.

 


Dades