Arbres emblemàtics

Testimonis de la història natural de la nostra terra.

Arbres emblemàtics

Testimonis de la història natural de la nostra terra.

Un arbre monumental és un exemplar monumental de port arbori que, o bé per la seua grandària, o bé per la seua edat, bellesa o singularitat, és considerat sobreïxent. No sempre el tamany determina la seua monumentalitat, sinó que es consideren altres factors, com ara l'edat, l'espècie, etc.

 
Arbres més representatius de la província: