Almenara

Almenara

Almenara

Almenara

Almenara

Almenara

Almenara

Almenara

Tot i que la població i el topònim actual són d'origen àrab, existeixen vestigis de les civilitzacions ibera, romana i musulmana. Almenara va ser un port romà molt important. En l'any 1238 En Jaume I assetjà Almenara com a lloc estratègic per la conquesta de València. Almenara va ser cap d'un comtat format per Quart, Quartell, Benavites, Xilxes i La Llosa. També va ser un lloc estratègic durant lluites posteriors, com  ara la Guerra de la Independència i la Guerra Civil.

Medi Social

L'activitat econòmica principal en l'actualitat són els serveis, seguits de l'agricultura, principalment el sector dels cítrics, amb la presència d'importants magatzems de manipulació d'estos fruits. Altres activitats són la construcció i la indústria, encara que en menor mida.

Recorregut urbà

Almenara comença als peus del castell i la seua estructura urbana presenta un esquema amb forma de quadrícula perfectament fortificada, amb angles flanquejats per quatre torres. Hi ha dues torres més al centre, les quals, amb el pas del temps, han sigut desbordades per altres edificacions extramurs, on s'han format barris annexos. Molt pròximes al casc urbà hi ha les ruïnes del castell.

Paisatge

Amb clima mediterrani i un relleu molt divers, que passa de zones de muntanya a marjal, llacunes i platja a la vora de la mar, esta població se situa a 26 m. d'altitud. El nucli urbà està situat a la falda de la muntanya del castell, envoltat d'hortes de cítrics. Posseeix una gran part de natura encara verge, tant  a la part de muntanya com a la part costanera, on destaca la marjal d'Almenara.