#

Capella de la Soledat


Nules

 

Construïda entre 1757 i 1769 sota la direcció d'Antoni Gilabert, es tracta d'un bell exemple d'arquitectura rococó a la Comunitat Valenciana, amb esveltes i mesurades proporcions. Cal destacar’ne els rocalls que ornamenten tant els arcs com la volta i la cúpula, així com els relleus al·legòrics de quatre passatges dolorosos de la vida de la Mare de Déu.

Al nínxol central es venera una imatge de la Mare de Déu de la Soledat, de finals del segle XVII.


Dades