# #

Villa Romana del Benicató


Declarat Bé d'Interés Cultural - Nules

Es tracta d'una important vila romana que era, al mateix temps, explotació agrícola i residència.

Està situada als afores de la ciutat, entre les actuals hortes de taronges, a uns 2,50 quilòmetres de l'actual línia de costa.

El jaciment arqueològic de la vila romana del Benicató fou descobert l'any 1956. Les excavacions arqueològiques posaren al descobert les restes d'una gran mansió rural amb un ampli pati porticat, al centre del qual hi havia un gran bassa circular per a la recollida i distribució de les aigües pluvials. Al voltant del pati es distribueixen les estances residencials, així com aquelles dedicades a la indústria domèstica. Dues de les estances estaven decorades amb estucs i paviment de mosaic i tenien calefacció que les proporcionava un ampli hipocaust. A les estances dedicades a la indústria domèstica es troben les restes d'un cup, així com diversos dolis.

Les restes trobades ens indiquen que estaria habitada entre el segle I a. de C. i el segle IV d. de C., i que el període d'esplendor de l’edifici va tindre lloc al segle II d. de C.


Dades