#

Església Parroquial de Santa Mª Magdalena


Moncofa

El monarca Alfons el Benigne atorga en 1329 als tutors Gilabert de Centelles, hereu del senyoriu de Nules la facultat per assignar terreny a Moncofa per construir una Església així com un hort per al rector. L'actual església es va construir en 1698 sobre una més petita del 1329. La nova Església responia als gustos de l'època, transició entre el barroc i el neoclàssic valencià. Nau central amb petites naus laterals, que serveixen de refugi de 6 reduïts altars en què es veneren imatges de Santa Maria Magdalena, Immaculada Concepció, Sant Isidre, el Sant Sepulcre, Crist de l'Agonia i Jesús Natzarè entre d'altres. L'altar major quedo finalitzat en 1798, amb una espectacular volta de canó amb cassetons, destacant un medalló pintat representant la exaltació de Maria Magdalena. 


Dades