#

Font de la Mare de Déu


Sant Mateu

Apareix anomenada com la font de Santa Maria l’any 1365. És de composició similar a la font de l'Àngel. Està a la plaça de la Mare de Déu de la Font rodejada per sis columnes d'orde toscà que antigament van sostenir un baldaquí. Està coronada per una imatge gòtica de la Mare de Déu amb el xiquet.

Al costat tenim un abeurador de grans lloses de pedra que usa l'aigua sobrant de la font.


Dades