#

Palau de la Cort Nova (Ajuntament)


Sant Mateu

Monument declarat Bé de Rellevància Local.

Forma, juntament amb el contigu Palau Borull, un dels conjunts més importants del gòtic civil valencià. Té una amplia façana de carreuada amb quatre finestres trilobades dividides per trencallums que creen amples obertures de llum a la planta noble. Un línia d'imposta marca els ampits i la porta dovellada d'accés està al centre de l'edifici.

L'Ajuntament té la mateixa funció des de principis del segle XV. L'edifici és també conegut com la Cort Nova per haver substituït l'Ajuntament dels segles XIII-XIV, conegut com la Cort Vella, que estava situat al carrer de la Cort, on actualment poden visitar-se les masmorres medievals.


Dades