# # # # #

Torre de la Presó i del Botxí


Segorbe

Torre de la Presó

Les parts més febles d'una muralla es troben en les portes, de manera que, per protegir-les, es construïen torres defensives als seus costats l'exemple més clar els tenim a Segorbe amb la Torre de la Presó, situada al costat d'una de les antigues portes d'accés a la ciutat, el portal de Terol.
Exteriorment és de planta cilíndrica amb un cos inferior de major diàmetre i probablement més primitiu que l'anterior, en el qual se situen les cel·les que van ser utilitzades com a presons. El segon cos té un diàmetre de 8.70 m. i està dividit interiorment en dos plantes de secció octogonal, amb voltes de creueria estil gòtic, espitlleres i comunicació fins a la terrassa per una escala de cargol embeguda en el mur. L'alçada total és de 21.30 m. i la seva antiguitat, de la mateixa manera que per a la propera torre del Botxí, podria situar-se entorn del segle XIV. 

 

Torre del Botxí

La Torre del Botxí és poc més baixa que la de la Presó, 18,65 m., Més ampla, 1,75 m. de diàmetre, subdividida en dos cossos: el primer massís, de 9,90 m. c alçada, i el segon obert cap a l'interior de la població per evitar ser utilitzada en contra seva. Posseeix volta de creueria i l'accés al pis superior s'efectua mitjançant una escala de cadirat que creua l'espai obert del mur en sentit transversal. Pel seu interior creua la sèquia provinent de l'aqüeducte, i el seu nom, pot ser la proximitat de l'habitatge del botxí,
Les característiques constructives semblen situar la seva època de realització entorn del segle XIV i molt bé podria haver-se realitzat amb motiu de la guerra entre unionistes i realistes o, també, les que van protagonitzar el rei de Castella, Pere I "El Cruel" i el rei d'Aragó, Pere IV "El Cerimoniós", en què Sogorb va jugar un paper important.


Dades


Més informació

Tourist Info Segorbe

C/ Marcelino Blasco nº 3
12400 Segorbe
Teléfono: 964 713 254
Fax: 964 711 953
Web: www.turismo.segorbe.es
E-mail: [email protected]