#

Casa de la Vila


Vinaròs

És el segon Ajuntament documentat de la ciutat de Vinaròs. Originalment, la casa de la vila tenia accés directe des del carrer per una escala de pedra amb molta pendent emplaçada en l'exterior. Estava format per una sola sala de reduïdes dimensions amb un armari de fusta per a salvaguardar els privilegis, llibres i papers del Consell. La sala també era utilitzada pel justícia, per a celebrar les audiències i, en ocasions, era utilitzada com a presó de “persones notables”. La fornícula que hi ha en la façana està dedicada a sant Domingo de Guzmán (any 1722). Destaca en la façana una finestra de tradició i l'escut dels Alós amb una ala dins del rombe. 


Dades