#

Santuari de la Misericòrdia


Vinaròs

L'existència d'una ermita en aquest lloc ja està documentada en el segle XV. L'edifici primitiu ha patit constants renovacions al llarg dels segles XVI i XVII, però el seu aspecte actual es deu a les transformacions del segle XVIII. Les obres les realitzen els mestres d'obres J. Sánchez i J. Pujol. En 1722 es construeix una nova nau, pagant els mariners el retaule dedicat a sant Sebastià i el gremi de llauradors, sufragà el de Sant Antoni. En 1733 es va contractar, amb F. i I. Vergara, el nou retaule major que havia d’albergar la imatge de La nostra Senyora de la Misericòrdia. A principis del segle XIX, el pintor morellà J. Oliet va realitzar la decoració al fresc de la volta. Destaquen els interessants conjunts ceràmics de l'interior atribuïts a la manufactura de l'Alcora (S. XVIII). 


Dades


Més informació

Horari: hivern de 9:00 a 18:30 h. i dilluns no festiu tancat / Horari estiu de 9:00 a 01:00 h.