Peiró del Llosar, of great artistic value worthy of visiting
#

Peiró del Llosar


Villafranca del Cid / Vilafranca

Peiró del Llosar

Consta de grada circular, a més de base, canya octogonal, capitell o pom huitavat esculturat. Insígnies de la passió, martell, tenalles, escala, claus, assots, columna, esponja i llança; la creu afecta el tronc de la palmera, les nanses decoratives als angles i escultures de Crist en el centre i el Pelícan a l’arbre superior de l’anvers, i la Verge amb el Xiquet Jesús en el revers; a l’arbre horitzontal hi ha dues cames i un serafí amb les inicials «M. L.». Tot amb un mèrit artístic extraordinari.

 


Dades


Més informació

Al costat de l’ermita del Llosar

Peiró del Llosar, digne de visitar, amb un gran valor artístic