#

Palau dels Comtes de Pestagua


Xert

Els seus constructors i posseïdors van ser els Felié, de Castelló de la Plana, una de les branques es va assentar en aquest poble al segle XVII. Així ho prova mossèn Miquel Segarra en la seva "Història Eclesiàstica de Xert" en què compte que eren uns "rics hisendats" que posseïen el patronatge d'una capella a "I'Església Vella", amb dret a sepultura.

L'edifici es compon de dues parts diferenciades. Una és la coneguda com a casa del "metge García". L'altra, la més monumental i grandiosa, és propietat de la cooperativa agrícola de Sant Marc. 


Dades