# # # # #

Santuari de la Mare de Déu de la Balma


Zorita del Maestrazgo

És un dels més interessants de tota la Comunitat Valenciana. Està situat a 3 km al nord de la població, a la ribera esquerra del riu Bergantes. El nom "de la Balma" és un topònim geogràfic i fa referència a una espècie de concavitat allargada generada per l'erosió. El santuari està encastat en aquesta concavitat, en una immensa massa pètria que sembla que es desplomarà d'un moment a un altre sobre el llit del riu Bergantes.

El santuari està completament enclavat en la roca, en un abric natural. Presenta una façana amb balconades, balustres i murs de canyís i calç.

Un tram llarg d'escales ascendents condueix fins a la gran casa d'hostatgeria. A ambdós costats de la porta d'accés estan les escales que condueixen al pis superior, on s'estructuren diverses dependències, entre les que destaca l'anomenada sala de les danses, de majors proporcions i amb arcs de mig punt encegats. La casa d'hostatgeria disposa d'un restaurant obert al públic, situat a l'abric, a la mateixa roca, i de dependències com la transició a la cova, estreta i allargada, amb sostre de roca i mirador amb funcions de passadís, el qual voreja el precipici i ens condueix fins al temple.

L'ermita i la façana, obliqua, al costat del campanar, van ser constituïdes l'any 1667.


Dades


Més informació

A 2 km de Sorita per la carretera que duu a Aiguaviva.