Middle Age Country Houses (Culla), structures of great architectural value
#

Masies de l'edat mitjana


Culla

Moltes d'aquestes masies tenen l'origen en l'edat mitjana i mereixen un especial interès pel valor arquitectònic.

Una prova en són les masies Vinyes, la Torre Amador, la Torre Folch i la Torre de Matella, que conserven encara vestigis del seu important passat , ja que eren utilitzades com a torres de vigilància del castell de Culla.

Altres masies importants són: Riu Sec, Montllat, Roques de Llaó i les del Molinell, Pla del Sabater, Sales de Matella, Paulo i Sastre.

 

 

 


Dades