Arch of the New Gate (Culla), discover historical architecture
# #

Arc de la Porta Nova


Culla

És l'única porta d'accés al recinte emmurallat que s'hi conserva. Va ser reconstruïda

en el segle XIV. L’amplària és com la d'un camí de ferradura; és a dir, com l'espai que ocupa un cavall.

Està situada entre la plaça de la Porta Nova i el carrer Pelleric, el qual antigament s'anomenava placeta de Sant Roc, perquè hi havia una capella amb aquest sant.

 


Dades