#

Pont del molí


La Todolella

Aquest pont va ser el primer construït per creuar el riu. Està a l'altura de l'accés a l'antic molí del poble, que disposa d'una estructura hidràulica que serveix de canalització a mode d'aqüeducte per poder recollir i utilitzar l'aigua circulant entre la cisterna i el curs del riu.


Dades