#

"La Roca" Antic Castell


Chodos / Xodos

Estava destinat a la vigilància i defensa de la vall enfront de les terres de Vistabella, per a això formava part d'un sistema de fortificacions que protegia la vall.
Té petites dimensions i actualment només queden restes d'una torrassa i unes muralles (que encara conserven restes de dues torres, una, que presenta planta rodona, i una altra que podria ser quadrada) en les quals hi havia una torre-portal, coneguda com El Callis , a causa que la seva planta baixa serveix de carreró, o carreró d'accés al recinte emmurallat. El Callis es troba en un extrem de la plaça on s'ubica també el temple parroquial, que se situa molt a prop de la torre del castell. 


Dades