#

Torre de l'Homenatge


Declarat Bé d'Interés Cultural - Chodos / Xodos

Les restes del Castell de Xodos es troben a la part més alta de la població, sobre un precipici de més de 70 mts. d'altura. La població fortificada tenia encomanada la protecció, vigilància i defensa de la vall, excel·lent via de comunicació natural.
Conserva actualment només una part de les seves muralles, els basaments d'alguns torrasses i la part inferior de la gran torre de l'homenatge. Està situada sobre la Roca, és a dir una gran protuberància del terreny que per la part de l'est es troba tallada a pic sobre la Vega al cim de tot hi ha el poble de Xodos.
L'accés a la torre és bo però s'ha de pujar a peu ja que en la part més alta els carrers són massa estrets i costeruts per als automòbils. Tot i no haver trobat cap escrit sobre el seu origen, podem acotar el seu datació als segles XI i XII, en el període dels Regnes de Taifes ja que va ser en aquella època quan es va donar l'ocupació àrab a la zona nord i oest de la província. Torrassa cúbic, en l'actualitat mig caigut, que no té sostre ja que s'ha perdut a causa que era de fusta. Només queden les quatre parets exteriors en molt mal estat i el centre de la construcció ha estat envaït per la vegetació. 


Dades