#

Església parroquial de Sant Mateu


Figueroles

Es tracta d'una església construïda seguint els canons de l'estil renaixentista i datada entre els anys 1640 i 1651. Presenta una torre campanar unida a l'edifici de l'església, al qual pot contemplar-se un rellotge de sol amb una inscripció que fa referència al malnom que reben els habitants del poble: "escalda-sants".

A l'interior poden contemplar-se alguns retaules de fusta que pertanyen als segles XVII i XVIII, així com llenços de diversos períodes artístics, molts restaurats per la Diputació de Castelló.

El temple és d'una sola nau i presenta una façana àmplia. Va ser restaurat entre els anys 1993 i 2003.

El campanar, de planta quadrada i acabat en un sostre de rajoles blaves amb penell, presenta una alçària de 25 metres i la construcció data de 1793. Posteriorment, va ser restaurat l'any 2003, juntament amb els altres treballs de restauració de l'església.

 


Dades


Més informació

 Visits during mass times as the priest is not from the village.