# #

Eres


Villores

Situades a la part alta del poble, pot descobrir-se una herència singular del patrimoni rural dels Ports: un conjunt d'eres comunals i els pallers corresponents. Aquest era el lloc on els llauradors portaven els cereals recol·lectats per fer la trilla. Una vegada separat el gra de la palla, en guardaven la collita als pallers. Actualment s'hi conserven en bon estat. 


Dades