#

Castell d'àrab


Declarat Bé d'Interès Cultural. - Eslida

El castell fou uns dels elements més importants de la comarca. Es va unir a la rebel·lió d'Al-Azraq i va participar en la revolta de l'Espadà de 1256 

Era el castell amb la capacitat d'alçar el penó de l’"Alcadiazgo", centre polític i cultural. Està situat a 442 metres d'altitud a ponent d'Eslida, al marge dret del riu que té el mateix nom. L’origen és àrab i és de tipus muntanyenc amb planta poligonal dispersa.
Disposa de dos recintes emmurallats fonamentals que estan defensats per diverses torres. Va tindre una torre auxiliar exterior, un pont llevadís, aljubs, dependències i una torre major. La torre major o mestra n’és l’element més valuós. La planta és triangular i el seu cos, prismàtic amb dues torres bessones angulars a mode de poals defensius, fet que la converteix en singular dins de la castellologia valenciana.
Conserva un gran tram de les muralles, que formaven una planta poligonal irregular, i hi destaquen, sobretot, les restes de la torre major, les quals són de planta triangular, una circumstància molt poc comú al territori espanyol.

 


Dades


Més informació

400 metres from the town.