#

La Llotja del Cànem


Castelló de la Plana

Va ser construïda entre els anys 1606 i 1617 per Francisco Galiança. Es va construir sobre una base rectangular i formada per doble lògia amb un parell d’arcades en cada pla. Es tracta d’un edifici amb notables mostres de vocabulari italià i amb pautes del Renaixement tardà. Es construïx un espai semiobert quadrangular, obert en dos dels seus fronts per quatre arcs recolzats en columnes toscanes.

En 1792 l’edifici presenta un estat avançat de deteriorament i es decidix la seua posada en venda. Per aquesta raó, l’edifici adquirix una característica particular: la base és de propietat municipal per a ús públic i la construcció de dalt pertany a una família.

La nova construcció presenta pintures de Joaquin Oliet. En 1906 es ven la Llotja i passa a ser una propietat privada. Els nous propietaris li atorguen un caràcter eclèctic i un estil academicista. Vicent Castell s’encarrega de la remodelació pictòrica, mantenint les al•legories d’Oliet i incorporant motius pompeians. En 1984 es declara monument historicoartístic.

La Universitat Jaume I adquirix l’edifici en 1999 i el convertix en un centre cultural i educatiu. Les últimes intervencions arquitectòniques tracten de seguir amb total fidelitat l’acumulació dels diversos estils que han conviscut en l’edifici al llarg del temps. Es tracta, doncs, d’un lloc d’Interés Cultural, registrat com a Patrimoni Nacional i Cultural de la Generalitat Valenciana. 


Dades