#

El pont del bany


Navajas

 

El pont d'un sol ull sobre el riu Palància va ser projectat fins a l’any 1799 per l'elevada quantitat de 76.850 reals, i va ser construït amb la intenció d'unir la carretera d'Aragó amb els pobles circumdants. Tal com pot apreciar-se als fonaments de la fàbrica, aquest pont pareix erigir-se sobre una estructura anterior.

Es tracta d'un pont amb la tipologia de llom d'ase, és a dir, de perfil o rasant recolzada per les característiques del terreny abrupte, per la necessitat d'establir un arc central amb molta llum.

 


Dades

  • 12470 Navajas