#

Desembocadura del riu Millars


Burriana

La desembocadura del riu Millars i les Goles, zona limítrofa entre els termes de Borriana i Almassora, és una zona humida que destaca per la diversitat d’aus: fins a 207 espècies diferents es van arribar a enregistrar fa uns anys i, a pesar del desenvolupament industrial i urbanístic dels últims anys, encara conserva les millors poblacions de camalonga i gall de canyar de Castelló. S’hi poden trobar espècies vegetals com ara canyissos i jonqueres, així com una vegetació hidròfita submergida.

El Govern valencià ha declarat paisatge protegit la desembocadura del Millars i així s’ha convertit en el primer entorn de la Comunitat a rebre esta figura de protecció que es troba entre el parc natural, que estableix el màxim grau de protecció, i el paratge natural municipal.

El paisatge protegit de la desembocadura del Millars comprén una extensió de 424,65 hectàrees dels termes municipals d’Almassora, Borriana i Vila-real. Este sector està considerat, així mateix, zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA); lloc d’interés comunitari (LIC) per a la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000 i està inclòs en el Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana.